Wybierz rodzaj obsługi dla Twojej firmy: prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR), kadry lub pełna księgowość
Możesz zamówić KPiR, KPiR + kadry, same kadry, pełną księgowość lub pełną księgowość + kadry. W tym celu wybierz odpowiednie pakiety.
Rejestracja przez poniższy formularz nie powoduje żadnych zobowiązań prawnych.
KPiR

Pakiet KPiR

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

KADRY

Kadry

Obsługa rozliczeń pracowniczych

Pełna księgowość

Pakiet P-K

Prowadzenie pełnej księgowości

Wybierz wariant księgowości KPIR »

Wybierz wariant księgowości KADRY »
Dostęp do usługi KADRY może być zakupiony osobno lub razem z pakietem KPiR lub P-K.

Zakup pakietu obsługi pełnej księgowości możliwy jest po indywidualnym ustaleniu ceny »
Aby zamówić obsługę pełnej księgowości proszę kliknąć WYBIERAM oraz Przejdź dalej, a następnie proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy. Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w ciągu najpóźniej 2 dni roboczych. Wysłanie formularza nie powoduje powstania żadnych zobowiązań.

Abonament miesięczy KPiR

30 zł/mc Promocja

Abonament miesięczny Kadry

60 zł/mc Promocja

Abonament ustalany indywidualnie